ماست پرچرب

ترکیبات

شیر، استارتر، شیر خشک بدون چربی

چربی

۳/۲ درصد

بسته بندی

ظروف پلی استایرن با درب فویل آلومینیومی، دبه ۲ کیلوگرمی

زمان ماندگاری

۲۰ روز

پاک کردن